EN TH

ประกาศรับสมัครงาน

  18/05/2017

ตำแหน่ง 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานหน้าร้านจักรยาน

ช่างซ่อมจักรยาน

พนักงานจัดส่งสินค้า

สนใจยื่นหลักฐานการรับสมัครได้ด้วยตัวเอง

หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาที่ 

Email : info@Piriya-international.com

+