EN TH

FIZIK INSIDE NEWS

  28/09/2017

fizik official แบรนด์ผู้ผลิตเบาะจักรยานและอุปกรณ์ชั้นนำระดับโลก ได้แต่งตั้ง บริษัท พิริยะ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย เบาะ/ผ้าพันแฮนด์/หลักอาน/แฮนด์/คอแฮนด์/กางเกงจักรยาน Link และผลิตภัณฑ์อื่นๆแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
บจก.พิริยะ อินเตอร์เนชั่นแนล

+